In onze eerste blog 'Tips en handvaten: beoordeel thuis jouw sigaar' heb ik het verschil uitgelegd tussen een shortfiller en een longfiller. Daarnaast is er uitgelegd welke invloed formaat en herkomst op de sigaar kunnen hebben. Deze keer zal ik meer ingaan op de uiterlijke kenmerken van de sigaar. Waar moet je nu op letten als je de sigaar uit het kistje haalt? Wat springt meteen in het oog? Zijn er bijzonderheden te zien of ziet de sigaar er gaaf uit? De volgende aspecten verdienen de nodige aandacht bij het beoordelen van een sigaar.

Vochtigheid
Is de vochtigheid van de sigaar goed? Een sigaar die goed op vocht is, is stevig en veerkrachtig als je haar heel voorzichtig tussen duim en wijsvinger drukt. Een te droge sigaar knispert tussen de vingers. Deze sigaar kan snel als scherp en bitter worden ervaren, omdat ze te heet wordt door een snelle verbranding. Zeker voor longfillers is een juiste vochtigheid van groot belang. De vochtigheid moet rond de 70% zijn. Longfillers zijn vaak gemaakt van vrij zware en krachtige tabakken die scherp en bitter kunnen worden als ze te droog gerookt worden. De tabakken worden dan te warm tijdens het roken. Een shortfiller is over het algemeen gemaakt van mildere tabakken en zal in drogere toestand minder snel als scherp worden ervaren. Een te vochtige sigaar is gemakkelijk in te drukken tussen twee vingers. Een veel te vochtige sigaar brandt traag en dus minder goed. Deze sigaar wordt niet warm genoeg en produceert weinig rook en geeft dan weinig aroma en smaak af.

Vulling
De vulling van een sigaar moet gelijkmatig zijn. Door de sigaar tussen wijsvinger en duim te nemen en licht te drukken is te voelen of de vulling goed is. Is de tabak te strak gerold of is de sigaar gevuld met teveel tabak? Dan voelt de sigaar hard aan. Soms voelt men harde stukken in een sigaar dan is de tabak niet gelijkmatig verdeeld. In het ergste geval is een sigaar totaal verstopt. Deze sigaren zullen geen goede trekweerstand hebben en zijn daarom moeilijk te roken. Een dergelijke sigaar zal snel uitgaan en produceert weinig rook. Het gevolg hiervan is dat de sigaar weinig aroma en smaak heeft. Een sigaar die gevuld is met te weinig tabak voelt leeg aan. Een te lege sigaar zal te snel branden en zal daardoor te warm worden met als gevolg dat de tabak scherp en bitter zal worden. Conclusie: als de trekweerstand niet goed is kan een sigaar niet echt goed worden beoordeeld op kwaliteit en smaak.Verder is het goed om op te letten of de sigaar niet ergens breuk vertoont. De kans op een lekkage is dan groot. Sigaren die lek zijn kunnen niet worden beoordeeld.

Conditie en kleur
Conditie en kleur van het dekblad kunnen iets zeggen over de rijpheid van het dekblad of hoe de sigaar bewaard is. Bij longfillers is een goed dekblad soms olieachtig, mooi strak om de sigaar gerold en ze moet rijp van kleur zijn. Groenachtig dekblad kan soms op onrijpheid duiden en dit zal de smaak niet ten goede komen. Bij Sumatra zandblad mag het dekblad juist wel iets mat zijn, dat duidt juist op de hoge kwaliteit. Op de eigenschappen en kenmerken van verschillende dekbladeren komen we later uitgebreid terug. Het dekblad is zeer bepalend voor de uiteindelijke smaakbeleving van een sigaar.

Aansteken van een sigaar
Een sigaar moet aangestoken worden met een gasaansteker, cederhouten stokje of een lucifer. Bij de lucifer moet je wel eerst de zwavelkop laten opbranden, want die geeft ook geur af. Kortom, steek een sigaar aan met iets wat geen dominante geur heeft.
Houd bij het aansteken het vuureinde van de sigaar boven de vlam en draai de sigaar rond boven de vlam tot het gehele vuureinde gloeit. Voorgloeien noemen we dat. Steek de sigaar in uw mond en door nu zachtjes aan de sigaar te trekken vat het vuureinde vlam. Zorg ervoor dat dit geleidelijk aan gebeurt en niet te hard, want dan wordt de sigaar te warm en als gevolg daarvan te bitter. Soms kunt u nog even tegen het vuureinde blazen om ervoor te zorgen dat de sigaar egaal rond gaat branden.
Het roken van een sigaar moet heel rustig gebeuren. Als er te hard aan een sigaar wordt getrokken, wordt de vuurkegel te warm en als gevolg daarvan kan zij bitter en scherp worden. De askegel wordt piramidevormig als te hard aan de sigaar getrokken wordt. Sigarenrook mag niet geïnhaleerd worden, er zitten geen smaakpapillen in de longen. Laat de rook lekker door de mond rollen dan is het roken een smaakbeleving. En op deze manier kan de sigaar goed worden beoordeeld.

Een aantal tips die eventueel kunnen helpen als je jouw sigaar voor en tijdens het roken wil beoordelen. Maar als jij tijdens de mooie zomeravonden gewoon in de tuin wilt genieten van jouw sigaar, met een goed glas whiskey of wijn, dan begrijpen wij dat ook. Veel rookplezier. 

Share this post

comments (0)

No comments at this moment