Lose tea leaves

Mao Feng – lose tea

€3.95

Jasminpearls – lose tea

€3.95

Ceylon – lose tea

€3.95

41 • Darjeeling Snowview

€3.95

Earl Grey – lose tea

€3.95

42 • Yunnan

€3.95

Chamomile – lose tea

€4.95

Rooibos – lose tea

€3.95

Verveine – lose tea

€4.95

10 • China White Monkey

€4.95

21 • He Feng Fu Xi

€9.95

22 • Teng Chong Xué Rong

€8.95

22 • Teng Chong Xué Rong

€9.95
  • Out of stock

23 • Xihu Long Jing

€14.95
  • On sale!

51 • Xiu Qiu

€17.50

51 • Cadeaukoker Xiu Qiu

€14.95

53 • Yin Hao

€9.75

50 • Yin Zhen

€12.95
  • On sale!

Anxie Tie Kwan Yin

€17.35
  • On sale!

35 • Beauté Académique

€14.95