Tea

We offer a wide range of tea with delicate flavors. Our organic tea line consists of nine different kinds of tea. Our high quality tealine is exclusive selected for De Eenhoorn by tea-maitre Tseng.

Bai Mu Dan

€8.20

Teng Chong Xué Rong

€15.35

China White Monkey Biologisch

€4.99

He Feng Fu Xi

€7.15

Mao Feng Biologisch

€4.99

Mao Feng – lose tea

€4.99

Xihu Long Jing

€23.15

Jasmin Pearl Biologic

€6.00

Jasminpearls – lose tea

€7.99

Xiu Qiu

€27.25

Yin Hao

€6.70

Yin Zhen

€17.75

Beauté Académique

€26.70

Cui Yu

€26.70

Dong Ding

€26.70

Mi Lan Xiang

€16.40

Qi Lan

€8.75

Si Ji Chun

€26.70

Wen Shan Bao Zhong

€14.95