De Eenhoorn koffie en thee, gevestigd aan Oudestraat 101 - 103, 8261 CJ Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Eenhoorn koffie & thee
Oudestraat 101 - 103
8261 CJ Kampen
http://www.eenhoorn.eu 
038-3337297

Krista is de Functionaris Gegevensbescherming van De Eenhoorn koffie en thee Hij/zij is te bereiken via krista.fixe@eenhoorn.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Eenhoorn koffie en thee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (optioneel)
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via krista.fixe@eenhoorn.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Eenhoorn koffie en thee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij je af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming De Eenhoorn koffie en thee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Eenhoorn koffie en thee) tussen zit. Daarnaast werken wij met een Google-Analytics cookie; er is een bewerkersovereenkomst gesloten. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Eenhoorn koffie en thee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens > 5 jaar > inzien herhaalde aankopen
Personalia > 5 jaar > inzien herhaalde aankopen
Adres > 5 jaar > inzien herhaalde aankopen 

Delen van persoonsgegevens met derden De Eenhoorn koffie en thee deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Eenhoorn koffie en thee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Eenhoorn koffie en thee jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Het gaat hier om de hosting en betaalmethoden van onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Eenhoorn koffie en thee gebruikt cookies en vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt zelf jouw gegevens inzien of wijzigen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Wil jij jouw account verwijderen? Neem dan contact op met krista.fixe@eenhoorn.eu. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar krista.fixe@eenhoorn.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Eenhoorn koffie en thee zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De Eenhoorn koffie en thee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners en IT-dienstverleners. Onze bezorgpartner moet tenslotte je bestelling afleveren op het juiste adres en we hebben een betaalpartner nodig om de betalingen in goede orde te laten verlopen.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens De Eenhoorn. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Eenhoorn koffie en thee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via krista.fixe@eenhoorn.eu